Hur anmäler jag mig till en kurs?

Du mailar och berättar vilken av kurserna du vill gå. Meddela kursnumret som du hittar under aktuella kursdatum. 

Du får då ett anmälningsdokument. När du fyllt i alla uppgifterna i dokumentet och skickat tillbaka det är du anmäld. Du får då en bekräftelse och ett schema. 

 

Måste jag vara socionom för att gå kurs?

Vår utbildning är en kvalificerad vidareutbildning för socionomer. Att utreda familjehem är enligt oss ett jobb för socionomer.

När det gäller kommuner gör vi ibland undantag då kommunerna faktiskt har den juridiska skyldigheten att utreda familjehem. Vi tycker inte att vi kan sätta oss över vilka de anställer men det måste ändå vara en liknande utbildning på universitetsnivå.

När det gäller privata företag är det socionomer i första hand. Ta kontakt med oss om det råder tveksamheter.

 

Kan jag gå del 1 på en kurs och del 2 på en annan?

Ja det kan du men i första hand måste du gå på den kurs du är anmäld till. Det händer att kursdeltagare blir sjuka på del ett och då kan man gå del ett på en annan kurs. Det är däremot inte möjligt att gå del två på en annan kurs än den man är anmäld till. 

Anledningen är att vi då analyserar 12 intervjuer och 12 deltagare är det begränsade antalet  deltagare. Vi hinner inte analysera fler intervjuer och vi kan därför inte vara fler deltagare.

Skulle du bli sjuk på del två så löser vi det.

KurseN jag vill gå är fulltecknad, finns det väntelista?

Vi kan dessvärre inte administrera väntelistor. Håll koll här på hemsidan eller vår facebooksida för eventuella återbud och nya kursdatum. Följer du oss Facebook så får du snabbt koll på nyheter.

Jag har utbildning i gamla kälvesten, finns det en uppdateringsutbildning?

Om du har tidigare utbildning i Kälvesten måste du gå en ny grundkurs. 

NYA.KÄLVESTENINTERVJUN mäter helt andra saker och genomförs på helt annat sätt så den kräver ett nytt tänk och ett nytt genomförande.

Jag kommer ensam från min arbetsplats, fungerar det?

Ja det gör det, bara du vet att till del två ska du ha gjort en intervju av ett familjehem på din arbetsplats. Är du ensam måste du intervjua en ensamstående.  

Du kan också intervjua tillsammans med en annan ensam kursdeltagare (vilket visar sig under del ett).

Du kan inte göra en intervju på din arbetsplats med en kollega som redan är utbildad i NYA.KÄLVESTEN. Kollegan kan inte följa med på kursen och vi analyserar aldrig en i ett par. Paret måste analyseras samtidigt.

 

Mitt intyg har försvunnit, kan jag få ett nytt?

Ja det kan du. Kontakta oss så får du ett nytt intyg. Meddela vilka kursdatum du gått. En administrationskostnad på 300:- debiteras.

 

Vad innebär det att analyspersonen är certifierad?

Alla analyspersoner har gedigna grund- och vidareutbildningar och är speciellt utbildade i att analysera NYA. KÄLVESTENINTERVJUN.

Två dagar per termin måste alla analyspersoner komma till Uppsala för att recertifiera sig och vidareutbilda sig. 

Det är oerhört viktigt för oss att alla som analyserar vår intervju kommer fram till samma resultat och vi har sedan starten hösten 2011 mätt vår interbedömarreliabilitet som är mycket hög, 96 % i december 2018.