Våren 2019

14, 15 mars och 15, 16, 17 maj i Malmö (01-19).

Sista anmälningsdag 11 mars. Fulltecknad.

25, 26 mars och 13, 14, 15 maj i Uppsala (1903).

Sista anmälningsdag 15 mars. Fulltecknad.

8, 9 april och 10, 11, 12 juni i Uppsala (1904)

Sista anmälningsdag 5 april. Fulltecknad

11, 12 april och 10, 11, 12 juni i Malmö (02-19).

Sista anmälningsdag 5 april.

HÖSTEN 2019

2, 3 september och 28, 29, 30 oktober i Uppsala (1905)

Sista anmälningsdag 19 augusti

7, 8 oktober och 2, 3, 4 december (1906)

Sista anmälningsdag 23 september

11, 12 november och 13, 14, 15 januari 2020 (1907)

Sista anmälningsdag 28 oktober.

 
 

Var vänlig att ange kursnummer (numret inom parantes) om du vill anmäla dig. Vi har stor efterfrågan på våra utbildningsplatser och därför kommer vi även fortsättningsvis att prioritera personal från kommuner som har det juridiska ansvaret att utreda familjehem. Privata företag måste ha IVO:s tillstånd att bedriva konsulentstödd familjehemsvård. Företrädesvis socionomer.