HÖSTEN 2019

3, 4 oktober och 27, 28, 29 november i Malmö (03-19)

Sista anmälningsdag 19 september.

7, 8 oktober och 2, 3, 4 december (1906)

Sista anmälningsdag 23 september.

11, 12 november och 13, 14, 15 januari 2020 (1907)

Sista anmälningsdag 28 oktober.

 
 

Var vänlig att ange kursnummer (numret inom parantes) om du vill anmäla dig. Vi har stor efterfrågan på våra utbildningsplatser och därför kommer vi även fortsättningsvis att prioritera personal från kommuner som har det juridiska ansvaret att utreda familjehem. Privata företag måste ha IVO:s tillstånd att bedriva konsulentstödd familjehemsvård. Företrädesvis socionomer.