Våren 2019

17, 18 januari och 11, 12, 13 mars i Uppsala (1901).

Sista anmälningsdag 4 januari. Fulltecknad.

11, 12 februari och 1, 2, 3 april i Uppsala (1902).

Sista anmälningsdag 1 februari. Fulltecknad.

14, 15 mars och 15, 16, 17 maj i Malmö (01-19).

Sista anmälningsdag 11 mars. Någon enstaka plats kvar.

25, 26 mars och 13, 14, 15 maj i Uppsala (1903).

Sista anmälningsdag 15 mars. Fulltecknad.

8, 9 april och 10, 11, 12 juni i Uppsala (1904)

Sista anmälningsdag 1 april

11, 12 april och 10, 11, 12 juni i Malmö (02-19).

Sista anmälningsdag 1 april.

 
 

Var vänlig att ange kursnummer (numret inom parantes) om du vill anmäla dig. Vi har stor efterfrågan på våra utbildningsplatser och därför kommer vi även fortsättningsvis att prioritera personal från kommuner som har det juridiska ansvaret att utreda familjehem. Privata företag måste ha IVO:s tillstånd att bedriva konsulentstödd familjehemsvård. Företrädesvis socionomer.