Ulla Fridsjö
Aukt. socionom, handledare.

Grundare och skapare av NYA kälvestenmetoden och NYA.KÄLVESTENINTERVJUN.

Socionomexamen 1976, vidareutbildad 30 p, psykosocialt arbete 2005 och handledarutbildad 45 hp på Stockholms Universitet 2008. Utbildad i ASI/AF (Attachment Style Interview for Adoption/Fostering), Child and Family Training för Royal Holloway, University of London (2008). Utbildad i gamla Kälvestens intervju- och tolkningsmetod. Tolkat gamla Kälvestenintervjuer. Handleder personalgrupper inom bla. skola, socialtjänst, hvb-hem men också familjehem. Analyserar NYA Kälvestenintervjuer och utbildar i hur man utreder familjehem enligt NYA Kälvestenmetoden.
Drygt 30 års yrkeserfarenhet inom Uppsala kommuns socialtjänst som socialsekreterare/familjehemssekreterare. Har under 14 år enbart arbetat med rekrytering, utredning och utbildning av familjehem.

Medlem i Svensk handledarförening i psykosocialt arbete och medlem i FSF, föreningen socionomer i familjehemsvården. 

 

Ilona Déry Tegnér
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare.

Grundare och skapare av NYA kälvestenmetoden och NYA.KÄLVESTENINTERVJUN.

Arbetat som privatpraktiserande psykoterapeut med vuxna och ungdomar både individuellt och i grupp. Har även haft familjeterapier. Utbildat i grundläggande psykoterapiutbildning i ca 10 år (Arbetsgruppen för Utbildning och Handledning samt på Fryshuset). Har även utbildat på legitimationsgrundande psykoterapiutbildning (S:t Lukas) och handledarutbildning (AUH). Bildat och varit aktiv i Adoptionsrådgivningen i Stockholm, rådgivning för adoptivfamiljer och barn. Utbildat i adoptionsfrågor inom skola, BUP och socialtjänst. Arbetat som konsult inom Stockholms Stads Socialförvaltnings familjevård med inriktning på handledning av familjehemssekreterare, familjehem och samtal med barn samt utveckling av metoder att utreda familjehem.

Har utbildat i gamla Kälvestens intervju- och tolkningsmetod och tolkat intervjuer sedan 1988. Utbildad i AAI, adult attachment interview för bla. Mary Main och Anders Broberg.