Cart 0
NYA Kälvestenintervjun syftar till att få fram känslomässig tillgänglighet och ett reflekterande sinnelag
fabrizio-conti-666168-unsplash.jpg
 

Aktuella Kursdatum

för grundskurs och analyskurs

 

 

Bakgrund

NYA.KÄLVESTENINTERVJUN (N.KI) är en intervju med ett tre-generations perspektiv och med betoning på anknytning, mentalisering och affekter. Vi lägger stor vikt vid hur man berättar sin historia.

Den nya intervjun kräver två intervjuare som intervjuar samtidigt.  Intervjun är kontakt- och relationsskapande och kräver att den analyseras av en utomstående certifierad analysperson med gedigna kunskaper i ovanstående teorier.

N.KI får inte användas eller analyseras utan att man är utbildad i metoden, allt i syfte att kvalitetssäkra intervjuformuläret och metoden.

NYA.KÄLVESTEN-METODEN har anpassats till Socialstyrelsens initiala bedömningsinstrument av familjehem BRA-fam och även till BBIC.  Det betyder att man ska se intervjun som en del i ett utredningsarbete för att bedöma blivande familjehem eller adoptivföräldrar.

 

våra kurser

 
 

Grundkurs

Syftet är att förmedla kunskaper i arbetet med att utreda familjehem och blivande adoptivföräldrar. Intervjun kan också användas i annat barn- och ungdomsarbete.

Analyskurs

Vänder sig till dig som har djupgående teoretiska kunskaper i anknytningsteori, mentalisering, affektteori och kognitiva teorier samt god kännedom om familjehemsvård.