Hösten 2018

8, 9 oktober och 10, 11, 12 december i Uppsala (1808).

Sista anmälningsdag 21 september. Fulltecknad.

 

15, 16 november 2018 och 14, 15, 16 januari 2019 i Uppsala (1809).

Sista anmälningsdag 31 oktober. Fulltecknad.

Våren 2019

17, 18 januari och 11, 12, 13 mars i Uppsala (1901).

Sista anmälningsdag 4 januari. En plats.

11, 12 februari och 1, 2, 3 april i Uppsala (1902).

Sista anmälningsdag 1 februari. Tre platser.

14, 15 mars och 15, 16, 17 maj i Malmö (01-19).

Sista anmälningsdag 4 mars.

25, 26 mars och 13, 14, 15 maj i Uppsala (1903).

Sista anmälningsdag 15 mars.

11, 12 april och 10, 11, 12 juni i Malmö (02-19).

Sista anmälningsdag 1 april.

 
 

Var vänlig att ange kursnummer (numret inom parantes) om du vill anmäla dig. Vi har stor efterfrågan på våra utbildningsplatser och därför kommer vi även fortsättningsvis att prioritera personal från kommuner som har det juridiska ansvaret att utreda familjehem. Privata företag måste ha IVO:s tillstånd att bedriva konsulentstödd familjehemsvård. Företrädesvis socionomer.