Cart 0
 

Eftersom vi har stor efterfrågan på våra utbildningsplatser kommer vi även fortsättningsvis att prioritera personal från kommuner som har det juridiska ansvaret att utreda och privata företag som har IVO:s tillstånd att bedriva konsulentstödd familjehemsvård. endast socionomer.

 
 

Våren 2018

1, 2 mars och 15, 16 maj, 17 maj
Hässleholm
Grundkurs

10, 11 april och 28, 29, 30 maj
Uppsala
Grundkurs

18, 19 april och 11, 12, 13 juni
Uppsala
Grundkurs

 

Hösten 2018

6, 7 september och 7, 8, 9 november
Uppsala
Grundkurs
Sista anmälningsdag 31 oktober

17, 18 september och 12, 13, 14 november
Uppsala
Grundkurs
Sista anmälningsdag 31 oktober

4, 5 oktober och 5, 6, 7 december
Uppsala
Grundkurs
Sista anmälningsdag 31 oktober

8, 9 oktober och 10, 11, 12
Uppsala
Grundkurs
Sista anmälningsdag 31 oktober

15, 16 november och 14, 15, 16 januari 2019
Uppsala
Grundkurs
Sista anmälningsdag 31 oktober